Fungujeme na klubovej báze, čo znamená, že členské je za 1 dieťa je 300,- EUR na 5 mesiacov, za 2 súrodencov je 570,- EUR na 5 mesiacov a v prípade 3 súrodencov je 840,- EUR na 5 mesiacov, čo predstavuje príspevok na chod klubu, pričom deti majú možnosť využiť všetky ponúkané tréningy a kurzy v rozsahu, v akom im to vyhovuje.

Ponúkame tiež možnosť dvojtýždňovej skúšobnej lehoty, kedy má dieťatko možnosť oboznámiť sa s tréningovým prostredím a atmosférou športového klubu. V prípade, že v klube zotrvá, uhradí príspevok i za skúšobné obdobie. Ak sa však rozhodne v tréningovom programe nepokračovať, náklady spojené s dvojtýždňovou skúšobnou lehotou bude znášať klub.

POZOR!!! na zmenu formy platby:
– na 5 mesiacov vopred (september až január, február až jún)
Úľavu na členskom príspevku zo závažných dôvodov je nutné riešiť idividuálne s Mgr. Pavlákovou

č.ú.: 2628701653/1100
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2870 1653
poznámka: MENO DIEŤAŤA

Bootcamp: 60,-EUR/osoba/mesiac, 250,-EUR/na 5 mesiacov

č.ú.: 2628701653/1100
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2870 1653
poznámka: MENO – Bootcamp